Stenqvist Kontakt
Stenqvist Logo
Stenqvist Menü  Stenqvist Kontakt
Stenqvist Logo
Verpackungsproduzent
overlay

Oświadczenie o ochronie danych


Informacje podstawowe

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych służy jako źródło informacji dla użytkowników tej strony internetowej o rodzaju, zakresie i celu zbierania i wykorzystania danych osobowych przez administratora witryny internetowej Stenqvist Poland Sp. z o.o..

Administrator witryny internetowej poważnie traktuje kwestię ochrony danych użytkowników i zachowuje poufność danych osobowych, przestrzegając właściwych przepisów ustawowych. Ponieważ nowe technologie i ciągły rozwój tej strony internetowej mogą wymagać wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, zalecamy użytkownikom regularną ponowną lekturę oświadczenia o ochronie danych.

Administratorem według przepisów ustawowych w sprawie ochrony danych, a w szczególności rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO), jest:

Stenqvist Poland Sp. z o.o.
Ul. Młyńska 3
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Telephone: +48 95 / 7514448
eMail: info@stenqvist.pl


Prawa osoby, której dane dotyczą

Korzystając z zamieszczonych danych kontaktowych naszego inspektora ochrony danych, użytkownik może w każdym momencie zrealizować następujące prawa:

 • Prawo dostępu do informacji o przechowywanych przez nas danych użytkownika oraz o ich przetwarzaniu,
 • Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych,
 • Prawo do usunięcia przechowywanych przez nas danych użytkownika,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, o ile jeszcze nie możemy usunąć danych użytkownika ze względu na obowiązki ustawowe,
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych użytkownika oraz
 • Prawo do przenoszenia danych, o ile użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych lub zawarł z nami umowę.
Jeśli użytkownik udzielił nam zgody, może ją w dowolnym momencie cofnąć ze skutkiem dla przyszłości.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe nie były przetwarzane zgodnie z prawem, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Adres właściwego organu nadzorczego to:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Polska
tel. +48 22 53 10 440

Cele przetwarzania danych przez administratora danych i strony trzecie

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika wyłącznie w celach wyszczególnionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Przekazywanie danych osobowych użytkownika do stron trzecich w celach innych niż wyszczególnione nie będzie wykonywane. Przekazujemy dane osobowe użytkownika stronom trzecim wyłącznie wówczas, gdy:

 • Użytkownik udzielił wyraźnej zgody na takie działanie,
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji umowy z użytkownikiem,
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do spełnienia prawnego obowiązku,
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do zabezpieczenia uzasadnionych interesów i nie istnieje żaden powód, aby uznać, że użytkownik ma nadrzędny, prawnie uzasadniony interes w nieprzekazywaniu danych użytkownika.

Usuwanie lub blokowanie danych

Przestrzegamy zasad unikania zbierania nadmiernej ilości danych oraz oszczędnego przechowywania danych. Przechowujemy dane osobowe użytkownika wyłącznie przez czas, jaki jest niezbędny do realizacji wskazanych tutaj celów lub jaki został określony przez ustawodawcę w ramach różnych okresów przechowywania. Gdy określony cel przestanie obowiązywać lub gdy upłynie okres przechowywania, odpowiednie dane zostaną rutynowo i zgodnie z przepisami ustawowymi zablokowane lub usunięte.

Zbieranie ogólnych informacji podczas odwiedzin naszej strony internetowej

Uzyskując dostęp do naszej strony internetowej, automatycznie następuje zbieranie ogólnych danych za pomocą plików cookie. Te informacje (pliki dzienników serwera) zawierają informacje o typie przeglądarki, używanym systemie operacyjnym, nazwie domeny dostawcy usług internetowych itp. Chodzi tu wyłącznie o informacje, które nie umożliwiają wnioskowania na temat osoby użytkownika.

Te informacje są technologicznie niezbędne do tego, aby prawidłowo dostarczać treści stron internetowych, zażądane przez użytkownika i jako niezbędne są gromadzone podczas użytkowania Internetu. Te informacje są przetwarzane w szczególności w następujących celach:

 • Zapewnienie bezproblemowego nawiązania połączenia ze stroną internetową,
 • Zapewnienie sprawnego korzystania z naszych stron internetowych,
 • Analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • W innych celach administracyjnych.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika bazuje na naszym uzasadnionym interesie wynikającym z wyżej wyszczególnionych celów zbierania danych. Nie wykorzystujemy danych użytkownika w celu wnioskowania o osobie użytkownika. Odbiorcą danych jest wyłącznie administrator danych lub podmiot przetwarzający.

Anonimowe informacje tego rodzaju są przez nas ew. analizowane dla celów statystycznych, aby zoptymalizować witrynę internetową i obsługujące ją rozwiązania techniczne.

Pliki cookie

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, stosujemy tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przesyłane z serwera strony internetowej na dysk twardy urządzenia użytkownika. Za ich pomocą automatycznie otrzymujemy określone dane, np. adres IP, nazwa używanej przeglądarki, system operacyjny i połączenie z Internetem.

Plików cookie nie można użyć w celu uruchomienia programów lub do przesyłania wirusów do komputera. Na podstawie informacji zawartych w plikach cookie możemy prawidłowo wyświetlać treści stron internetowych oraz ułatwić użytkownikom nawigację.

W żadnym wypadku zebrane przez nas dane nie będą przekazywane stronom trzecim ani bez zgody użytkownika nie będą tworzone powiązania z danymi osobowymi.

Naturalnie użytkownik zasadniczo może korzystać z naszej strony internetowej również bez stosowania plików cookie. Często przeglądarka internetowa jest skonfigurowana w taki sposób, aby akceptować pliki cookie. Generalnie użytkownik może w każdym momencie dezaktywować korzystanie z plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Proszę skorzystać z funkcji pomocy danej przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można zmienić to ustawienie. Należy pamiętać, że poszczególne funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać po dezaktywowaniu plików cookie.

Szyfrowanie SSL

Aby chronić dane podczas przesyłania, stosujemy zgodne z aktualnym stanem techniki metody szyfrowania (np. SSL) za pośrednictwem protokołu HTTPS.

Formularz kontaktowy

Jeśli w razie zapytania użytkownik skontaktuje się z nami, przesyłając e-mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, udziela nam dobrowolnej zgody na nawiązanie kontaktu. Do tego celu niezbędne jest podanie prawidłowego adresu e-mail. Adres posłuży do przyporządkowania zapytania i późniejszego udzielenia odpowiedzi. Podanie dalszych danych jest opcjonalne. Podane przez użytkownika dane będą przechowane w celu przetwarzania zapytania oraz dla ewentualnych późniejszych pytań dodatkowych. Po realizacji zapytania użytkownika dane osobowe zostaną automatycznie usunięte.

Stosowanie narzędzia Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, narzędzie firmy Google Inc. (dalej zwanej: Google) służące do analizy ruchu na stronie. Narzędzie Google Analytics stosuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje uzyskane za pośrednictwem plików cookie o korzystaniu przez użytkownika z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google zlokalizowany w USA i tam przechowywane. Ze względu na aktywowanie anonimizacji adresów IP na tej stronie internetowej adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google zlokalizowany w USA i tam skrócony. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej firma Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do pozostałych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu na rzecz administratora strony internetowej. Adres IP przeglądarki użytkownika przekazany w ramach Google Analytics nie będzie agregowany z innymi danymi Google.

Celem przetwarzania danych jest analiza korzystania ze strony internetowej oraz sporządzenie raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu mają być świadczone dalsze powiązane usługi. Przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie administratora strony internetowej.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, przyjmując odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki użytkownika; jednak informujemy, że w takim wypadku ewentualnie nie wszystkie funkcje tej strony internetowej będą dostępne w pełnym zakresie. Ponadto użytkownik może zapobiec zbieraniu danych osobowych przez pliki cookie i odnoszących się do korzystania przez użytkownika ze strony internetowej (w tym także adresu IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną za pośrednictwem następującego łącza: Dodatek przeglądarki do dezaktywacji narzędzia Google Analytics.

Dodatkowo lub jako alternatywę dla dodatku do przeglądarki można wyłączyć funkcję śledzenia (tracking) Google Analytics na naszych stronach, klikając to łącze. Wówczas na urządzeniu użytkownika zostanie zainstalowany plik cookie typu „Opt-Out”. W ten sposób zostanie uniemożliwione zbieranie danych w przyszłości przez Google Analytics dla tej strony internetowej i dla tej przeglądarki, dopóki plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce użytkownika.

Zastosowanie Matomo

Ta strona internetowa korzysta z Matomo (wcześniej Piwik), oprogramowania open source, służącego do statystycznej analizy dostępów osób odwiedzających stronę. Oprogramowanie Matomo stosuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika.

Uzyskane za pośrednictwem plików cookie informacje o korzystaniu z oferty internetowej są zapisywane na serwerze w Strassburgu we Francji.

Adres IP jest anonimizowany bezpośrednio po przetworzeniu i przed zapisaniem. Użytkownik ma możliwość zapobiec instalacji plików cookie, zmieniając ustawienia w oprogramowaniu swojej przeglądarki. Informujemy, że po przyjęciu odpowiedniego ustawienia ewentualnie nie wszystkie funkcje tej strony będą dostępne. Użytkownik może zdecydować, czy w swojej przeglądarce może być zapisany plik cookie służący jednoznacznie do analizy ruchu na stronie, aby umożliwić administratorowi strony internetowej zbieranie i analizę różnych danych statystycznych.

Stosowanie funkcji Google Maps

Ta strona internetowa korzysta z API Google Maps do wizualnej prezentacji informacji geograficznych. Podczas korzystania z funkcji Google Maps, firma Google zbiera, przetwarza i wykorzystuje również dane dotyczące korzystania z funkcji mapy przez osobę odwiedzająca stronę. Bliższe informacje o przetwarzaniu danych przez Google można pobrać z informacji o ochronie danych Google. Tam użytkownik może w centrum ochrony danych również zmienić swoje ustawienia danych osobowych.

Dokładne instrukcje zarządzania własnymi danymi w związku z produktami Google można znaleźć tutaj.

Osadzone materiały wideo platformy YouTube

Na niektórych z naszych stron internetowych osadziliśmy materiały wideo z platformy YouTube. Administratorem określonych wtyczek jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Odwiedzając stronę z wtyczką YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Jednocześnie platforma YouTube uzyskuje informacje o tym, które strony zostały odwiedzone przez użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoje konto YouTube, platforma YouTube może przyporządkować zachowanie użytkownika do użytkownika osobiście. Można temu zapobiec, wylogowując się wcześniej ze swojego konta YouTube.
Jeśli zostanie uruchomiony materiał wideo z platformy YouTube, usługodawca zainstaluje pliki cookie, które zbierają informuje o zachowaniu użytkownika.
Jeśli przechowywanie plików cookie dla programu Google Ad zostało dezaktywowane, również podczas wyświetlania materiałów wideo platformy YouTube nie są stosowane takie pliki cookie. Jednak platforma YouTube zapisuje również w innych plikach cookie informacje użytkowe niezwiązane z danymi osobowymi. Aby temu zapobiec, należy zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce.

Dalsze informacje na temat ochrony danych platformy YouTube można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych usługodawcy pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google AdWords

Nasza strona internetowa korzysta z usługi Google Conversion Tracking. Jeśli użytkownik dostał się na naszą stronę internetową poprzez reklamę udostępnioną przez Google, Google Adwords zapisze plik cookie na komputerze użytkownika. Plik cookie dla usługi Conversion Tracking jest zapisywany, gdy użytkownik kliknie reklamę udostępnioną przez Google. Te pliki cookie tracą ważność po upływie 30 dni i nie służą do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony naszej witryny internetowej i ważność pliku cookie jeszcze nie upłynęła, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone poprzez strony internetowe klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą plików cookie typu „Conversion” służą do tego, aby utworzyć statystyki konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na usługę Conversion Tracking. Klienci otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i za pośrednictwem tagu Conversion Tracking zostali przekierowani na daną stronę. Jednak klienci nie otrzymują informacji, za pomocą których mogą osobiście zidentyfikować użytkownika.

Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w usłudze śledzenia (tracking), może odmówić instalacji wymaganego do tego celu pliku cookie – np. za pomocą ustawień przeglądarki, które ogólnie dezaktywują automatyczne instalowanie plików cookie lub konfigurując przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookie z domeny „googleleadservices.com” były blokowane.

Proszę pamiętać, że pliki cookie typu „Opt-Out” nie mogą zostać usunięte, jeśli użytkownik nie życzy sobie zapisywania danych pomiarowych. Jeśli usunięto wszystkie pliki cookie w przeglądarce, należy ponownie zainstalować określone pliki typu „Opt-Out”.

Okres przechowywania

Dane dostępowe, zgodnie z powyższym opisem, przechowujemy przez okres jednego miesiąca. Dane Google Analytics przechowujemy przez okres 14 miesięcy, aby możliwe było wykonanie rocznych analiz dostępu do naszej strony internetowej.

Zmiana postanowień naszej deklaracji o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do dopasowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych, aby jego treść była zawsze zgodna z aktualnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi lub aby uwzględnić zmiany naszych usług w oświadczeniu o ochronie danych, np. w razie udostępnienia nowych usług. Dla ponownych odwiedzin na stronie obowiązuje wówczas nowe oświadczenie o ochronie danych.

Pytania do inspektora ochrony danych

W razie pytań odnośnie ochrony danych proszę przesłać e-mail lub zwrócić się bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za kwestie ochrony danych w naszej organizacji:

Stenqvist Poland Sp. z o.o.
Ul. Młyńska 3
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Telephone: +48 95 / 7514448
eMail: dpc@stenqvist.pl